[1]
І. Л. Петрова і І. О. Штундер, «Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості», vzuk, вип. 48, с. 59–68, Жов 2018.