Кириченко, О. (2022) «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ», Вчені записки Університету «КРОК», (4(68), с. 75–83. doi: 10.31732/2663-2209-2022-68-75-83.