Круль, К. (2020) «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АГРОПРОМИСЛОВГО КОМПЛЕКСУ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОДІЇ МЕНТАЛЬНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ », Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), с. 214–223. doi: 10.31732/2663-2209-2020-59-214-223.