Петрова, І. (2020) «РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ІННОВАЦІЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ», Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), с. 243–248. doi: 10.31732/2663-2209-2020-59-243-248.