Шестаковська, Т. і Яровой, Т. (2020) «УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ КРАЇНИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ», Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), с. 89–96. doi: 10.31732/2663-2209-2020-59-89-96.