Шаповал, О. (2020) «ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ЗНАННЯМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ », Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), с. 82–88. doi: 10.31732/2663-2209-2020-59-82-88.