Гойло, Н. (2020) «ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНОВАНОГО ПІДХОДУ», Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), с. 38–45. doi: 10.31732/2663-2209-2020-59-38-45.