Колядич, О. і Другова, Є. (2020) «АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РИНКУ ПРАЦІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ», Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), с. 8–15. doi: 10.31732/2663-2209-2020-59-8-15.