Нестеренко, О. (2019) АВСТРІЙСЬКА ТРАДИЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ, Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), pp 25-33. doi: 10.31732/2663-2209-2019-56-25-33.