Петрова, І. Л. і Штундер, І. О. (2018) «Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості», Вчені записки Університету «КРОК», (48), с. 59–68. doi: 10.31732/2663-2209-2017-48-59-68.