Вінська, О. і Токар, В. (2019) ВПИВ ПОСИЛЕННЯ ЖІНОЧОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА НА ПОЛІТИЧНІЙ АРЕНІ НА ЕКОНОМІЧНУ ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ У КРАЇНАХ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ, Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), pp 176-183. doi: 10.31732/2663-2209-2019-53-176-183.