Панченко, В. і Панченко, О. (2019) УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ, Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), pp 145-152. doi: 10.31732/2663-2209-2019-53-145-152.