Кириченко, О. (2019) РЕАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), pp 102-109. doi: 10.31732/2663-2209-2019-53-102-109.