Шепелюк, В. і Юнацький, М. (2019) ДИСКОНТУВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ, Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), pp 80-84. doi: 10.31732/2663-2209-2019-53-80-84.