Гевчук, А. (2019) ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ, Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), pp 72-79. doi: 10.31732/2663-2209-2019-53-72-79.