Мошляк, І. (2019) ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ, Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), pp 65-71. doi: 10.31732/2663-2209-2019-53-65-71.