Ткач, Д. (2018) СУЧАСНИЙ СТАН ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ, Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), pp 45-51. doi: 10.31732/2663-2209-2018-52-45-51.