Олейнікова, І. А. (2019) «Трансформація функції бек-офісів з метою підтримки культури інновацій та розгортання інтелектуального капіталу», Вчені записки Університету «КРОК», (2 (50), с. 78–95. doi: 10.31732/2663-2209-2018-50-78-95.