Олейнікова, І. (2019) Трансформація функції бек-офісів з метою підтримки культури інновацій та розгортання інтелектуального капіталу, Вчені записки Університету «КРОК», (2 (50), pp 78-95. doi: 10.31732/2663-2209-2018-50-78-95.