Загорняк, Н. Б. (2019) «Управління майном та інвестиційний розвиток в Україні», Вчені записки Університету «КРОК», (2 (50), с. 34–48. doi: 10.31732/2663-2209-2018-50-34-48.