Загорняк, Н. (2019) Управління майном та інвестиційний розвиток в Україні, Вчені записки Університету «КРОК», (2 (50), pp 34-48. doi: 10.31732/2663-2209-2018-50-34-48.