Золотаревич, І. (2019) Сучасні тенденції розвитку репутаційного менеджменту та комунікаційних технологій, Вчені записки Університету «КРОК», (2 (50), pp 18-33. doi: 10.31732/2663-2209-2018-50-18-33.