Лисюк, В. 2019. ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОПОРЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», no 3 (51) (Січень), 34-39. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-34-39.