Кириченко, Оксана. 2022. «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 4(68) (Грудень):75-83. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-75-83.