Шаповал, О.В. 2020. «ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ЗНАННЯМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 3 (59) (Листопад):82-88. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-82-88.