Гойло, Н.В. 2020. «ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНОВАНОГО ПІДХОДУ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 3 (59) (Листопад):38-45. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-38-45.