Вінська, О., і В. Токар. 2019. ВПИВ ПОСИЛЕННЯ ЖІНОЧОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА НА ПОЛІТИЧНІЙ АРЕНІ НА ЕКОНОМІЧНУ ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ У КРАЇНАХ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54) (Червень), 176-83. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-176-183.