Кириченко, О. 2019. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54) (Червень), 102-9. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-102-109.