Шепелюк, В., і М. Юнацький. 2019. ДИСКОНТУВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54) (Червень), 80-84. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-80-84.