Гевчук, А. 2019. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54) (Червень), 72-79. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-72-79.