Мошляк, І. 2019. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54) (Червень), 65-71. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-65-71.