Лисюк, В. 2018. НЕДОЛІКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», no 4 (52) (Грудень), 71-77. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-71-77.