Ткач, Д. 2018. СУЧАСНИЙ СТАН ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», no 4 (52) (Грудень), 45-51. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-45-51.