Олейнікова, І. 2019. Трансформація функції бек-офісів з метою підтримки культури інновацій та розгортання інтелектуального капіталу. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (50) (Січень), 78-95. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-50-78-95.