Загорняк, Н. Б. 2019. «Управління майном та інвестиційний розвиток в Україні». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 2 (50) (Січень):34-48. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-50-34-48.