Загорняк, Н. 2019. Управління майном та інвестиційний розвиток в Україні. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (50) (Січень), 34-48. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-50-34-48.