Золотаревич, І. 2019. Сучасні тенденції розвитку репутаційного менеджменту та комунікаційних технологій. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (50) (Січень), 18-33. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-50-18-33.