ЦЮЦЮПА, С. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ВПЛИВОМ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА. Вчені записки Університету «КРОК», n. 2 (54), p. 222-230, 24 jun. 2019.