АЛЬКЕМА, В. РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЛОГІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ КОМПАНІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», n. 2 (54), p. 126-136, 24 jun. 2019.