Кириченко, О. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(68), 75–83. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-75-83