Грабчук, О., & Супрунова, І. (2020). ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 236–242. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-236-242