Круль, К. (2020). УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АГРОПРОМИСЛОВГО КОМПЛЕКСУ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОДІЇ МЕНТАЛЬНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ . Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 214–223. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-214-223