Каюмова, О., & Сєдашова, О. (2020). РОЛЬ МЕДІАЦІЇ В РЕГУЛЮВАННІ КОНФЛІКТІВ В СІМЕЙНОМУ БІЗНЕСІ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 126–133. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-126-133