Шестаковська, Т., & Яровой, Т. (2020). УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ КРАЇНИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 89–96. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-89-96