Шаповал, О. (2020). ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ЗНАННЯМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ . Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 82–88. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-82-88