Колядич, О., & Другова, Є. (2020). АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РИНКУ ПРАЦІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 8–15. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-8-15