Денисенко, М., & Селіверстова, Л. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 50-57. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-50-57