Мельохін, С. П., & Терехов, В. І. (2019). РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 117–122. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-117-122