Бойко, І., & Літвін, Н. (2019). РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МАРКЕТИНГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ПРИ ПРОСУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 98-107. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-98-107