Нестеренко, О. (2019). АВСТРІЙСЬКА ТРАДИЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 25-33. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-25-33